Ledingssystem, kvalitet

Extena AB har en erfarenhet av plaströrstillverkning som sträcker sig till 1970 i ett företag som då hette Nortena AB. Genom åren har rör i främst polyeten men även polypropen tillverkats vid företaget. Polyetenrör tillverkas i dimensioner från Ø 12 mm till Ø 630 mm.

Extena AB har idag ett ledningssystem för kvalitet, yttre miljö och arbetsmiljö som byggts upp med målsättningen att klara en certifiering. Syftet har varit att få fram ett användarvänligt, enkelt men tydligt system där samtliga anställda ska kunna gå in i vårt intranät för att få svar på olika frågor.

Tredjepartskontroll sker två ggr/år enligt INSTA SBC EN 12201:2012, där utförande av kontroll, dokumentation, samt stickprov på godkända produkter görs.

Kvalitetspolicy

Extenas produktkvalitet ska uppfylla gällande normer och kundens specifikationer Medvetenheten hos enskild medarbetare för vad nyckelorden leveranssäkerhet, kvalitetssäkring och prisutveckling står för är viktiga incitament i kvalitetsarbetet.

Miljöpolicy

Extenas produktion av produkter och tjänster samt användning av produkter ska inte skada miljön utan ske enligt miljöbalkens, för företaget tillämpliga, intentioner samt de lokalt gällande renhållningsföreskrifterna.

Arbetsmiljöpolicy

Extena ska ge alla sina anställda en god arbetsmiljö och uppfylla kraven enligt lagar och förordningar i Arbetsmiljölagen. Företaget och dess anställda ska verka för att Extena är en bra arbetsplats, där utanförskap och pennalism ska motverkas. Samtliga anställda på Extena ska känna medskapande och stimuleras till egen utveckling och därmed kunna påverka sin egen situation

Läs mer om

Extena AB

–en del av egeplast international GmbH

 

Storlidenvägen 5
935 93 Norsjö

Org. nr: 556458-4448

Telefon

+46 (0)918 333 70


E-post

info@extena.sewww.extena.se