Kvalitet och certifikat

Vi arbetar hela tiden med att förbättra vår kvalitet, det gäller allt från vår sätt att kommunicera med marknaden till att kvalitetskontrollera våra slutprodukter. Vi har en egen testavdelning där vi genomför alla nödvändiga tester för att se att våra produkter håller högsta kvalitet. Vi arbetar med total spårbarhet i hela kedjan från råmaterial till färdigt rör. Detta är en säkerhet för dig som kund.

På vår testavdelning kan vi genomföra materialtester som OIT och mätning av smältindex samt olika förstörande prover för att säkerställa de höga kvalitetskrav vi har på våra rör.

 

Nordic Polymark

Våra rör tillverkas för att användas i vårt nordiska klimat och det är en självklarhet att våra rör uppfyller normerna i Nordic Polymark. Mer information hittar du på;

www.nordicpolymark.com

Läs mer om

Extena AB

–en del av egeplast international GmbH

 

Storlidenvägen 5
935 93 Norsjö

Org. nr: 556458-4448

Telefon

+46 (0)918 333 70


E-post

info@extena.sewww.extena.se