Hållbarhet i alla led

Rörsystem med fokus på kvalitet och hållbarhet. Hållbarhet är en viktig fråga för oss och vi arbetar dagligen med att förbättra förutsättningarna för framtida generationer. Vi har ett uttalat mål att minska miljöpåverkan genom att bland annat tillverka högkvalitativa produkter med lång livslängd, optimera resursanvändningen, minimera utsläpp, använda el från förnybara källor som vind- och … Läs mer

Huvudkontor

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

SWEDEN

Telefon +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.se

Org. nr. 556458-4448

Extena Finland

Telefon +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norge

Telefon +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no