Vi har stärkt distributionen med ytterligare en lastbil med släp i syfte att fortsatt kunna vara en trygg leverantör till såväl små som stora projekt i hela Sverige. 

Vi har under det senaste året växlat upp verksamheten genom samgåendet med den tyska koncernen egeplast. I och med detta erbjuder ett både bredare och djupare sortiment.

 

Extena Ny lastbild och släp för ännu bättre distribution

Extena AB

–en del av egeplast international GmbH

 

Storlidenvägen 5
935 93 Norsjö

Org. nr: 556458-4448

Telefon

+46 (0)918 333 70


E-post

info@extena.sewww.extena.se